Action Journalism


CAPITAL CHAIN | SUPPORT YOUTH ENTREPRENEURSHIP | AND GET FEATURED IN GLOBAL TV | Episodes Can be done Together with friends:

Collective support can make large impact in a nation like India. We have charity involved in our daily life. Our efforts become powerful when...


ശരാശരി കണക്കുകൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. അതിൽ ദശാംശങ്ങളും വരും. രണ്ടു കഴിഞ്ഞുള്ള ‘ദശാംശം കുഞ്ഞിനെ’ ആരു പ്രസവിക്കും?:

സ്ത്രീ എത്ര പ്രസവിക്കണം —ജോസ് ടി 1960-കളിലും എഴുപതുകളിലും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഫുൾ പേജ് കുടുംബാസൂത്രണ പരസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനാവാതെ നസ്രാണി ദീപിക പാപ്പരായി. അക്കാലത്താണ് അമേരിക്കയിൽ വിവാദ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ കൃത്രിമ...ആരോ എഴുതിയ കഥയാണ് മലയാളികൾ എല്ലാവരും വായിക്കണം!:

1964ലാണ് ബിർള ഗ്രൂപ്പ് എന്ന മാർവാഡി കമ്പനി ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു നൂൽ നൂൽക്കുന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത്. തീരദേശമേഖലയിൽ സ്ഥലം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി, ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദേശയന്ത്രങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ കമ്പനി...


Miracles are bound to happen when we transform ourselves and our approaches: NV Paulose:

Miracles happen when ownerships and leaderships merge with one another. In fact, false ownerships and weak leaderships are the major causes of terrible stomach...

YOU CAN